വഴിയെപ്പറ്റി:

വഴി വെബ്‌ സൈറ്റ്‌ ഒരു സ്വതന്ത്ര വെബ്‌ സൈറ്റാണ്‌. ആത്മീയവും മൂല്യവത്തും സാംസ്കാരികവുമായ പരിപാടികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ച്‌ ജനസമക്ഷം സമര്‍പ്പിക്കുക എന്നതാണ്‌ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. മൂല്യവത്തായ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നന്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരുമയും വഴി വെബ്‌ സൈറ്റ്‌ സഹകരിക്കും. ജനോപകാരപ്രദമായ ശൈലിയിലായിരിക്കും വഴി വെബ്‌ സൈറ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം. നിയമവിധേയവും സമധാനപൂര്‍ണ്ണവുമായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന രീതി. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മത-രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളോടോ വിഭാഗങ്ങളോടോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ആഭിമുഖ്യമോ അനുഭാവമോ അത്‍ പുലര്‍ത്തുന്നതല്ല. എന്നാല്‍ പൊതു നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഏത്‌ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളെയും അത്‌ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്‌. മൂല്യങ്ങള്‍ക്ക്‌ നിരക്കാത്ത പരിപാടികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയോ ആവിഷ്കരിക്കുകയോ അവയോട്‌ സഹകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല.

വഴി വെബ്‌ സൈറ്റിലെ വിഷയങ്ങള്‍ തയാറാക്കുന്നതിന്‌ വിവിധ പ്രസാധകരുടെ അറബിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും റഫര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്‌. അവയില്‍ ചിലത്‌:

- യുവത ബുക്ക്‌ഹൗസ്‌‌, കോഴിക്കോട്‌.

- കാള്‍ ആന്റ്‌ ഗൈഡന്‍സ്‌ ബ്യൂറോ, റിയാദ്‌, സൗദിഅറേബ്യ.

- നിച്ച്‌ ഓഫ്‌ ട്രൂത്ത്‌.

- വമി, സൗദി അറേബ്യ.

- ഐ.പി.എച്ച്‌, കോഴിക്കോട്‌.

- ഐ.ഐ.പി.എച്ച്‌,റിയാദ്‌.

- ദാറുസ്സലാം പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്‌, റിയാദ്‌.

- ഹാറൂന്‍ യഹ്‌യ വെബ്‌ സൈറ്റ്‌.

- ഇസ്ലാം ഓണ്‍ലൈന്‍ വെബ്‌ സൈറ്റ്‌. ഇവരോടുള്ള കടപ്പാട്‌ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ.

മൂല്യങ്ങളുള്ള സൃഷ്ടികളായിരിക്കും വഴി വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. രാഷ്ടീയമോ വിഭാഗീയമോ ആയ അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്ക്‌ 'വഴി' സമയം അനുവദിക്കുന്നതല്ല. അത്തരം വിഷയങ്ങള്‍ക്ക്‌ സൈറ്റില്‍ സൗകര്യം ചെയ്യുന്നതുമല്ല. മാനുഷിക പ്രതിപത്തിയാണ്‌ പ്രധാനം. അതിന്‌ വിഘാതമാവുന്ന സൃഷ്ടികളോ  പരസ്യങ്ങളോ 'വഴി' വെബില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുമല്ല.