ഖുര്‍ആനിക ജീവിതം:

മനുഷ്യന്‍ മറ്റു ജീവികളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ്‌. വിശേഷബുദ്ധിയും ചിന്താശക്തിയും വിവേചനാധി കാരവും കൊണ്ട്‌ അനുഗ്രഹീതനാണവന്‍. ആ നിലക്ക്‌ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റു സൃഷ്ടികള്‍ക്ക്‌ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥ കൂടി ദൈവം അവന്‌ നിശ്ചയിച്ചു. പക്ഷേ, അതംഗീകരിക്കാനും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാനും ഒരുപോലെ മനുഷ്യന്‌ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്‌. കൂടുതല്‍..ഖുര്‍ആനിക ജീവിത വ്യവസ്ഥ.


പ്രത്യേക പഠനങ്ങൾ

പൊതു വിഷയങ്ങള്‍

മനുഷ്യാവകാശം, പരിസ്‌ഥിതി, സ്ത്രീകള്‍ , സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയവ..

ദൈവിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍

മനുഷ്യന്‍ ദിനേന ഇടപെടുന്ന ഓരോ വസ്തു വിലും ധാരാളം ദൈവിക ദൃഷ്ടാ..

ശാസ്ത്രസൂചനകള്‍

പ്രപഞ്ചം, ആകാശം, ഗ്രഹങ്ങള്‍, സൂര്യന്‍, ഭൂമി, ചന്ദ്രന്‍ തുടങ്ങി...

കുടുംബം

വിവാഹം, ദാമ്പത്യ ജീവിതം, പാരന്റിങ്ങ്‌, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം...

വഴിവിളക്ക് 

സന്മനസ്സുള്ളവര്‍ക്ക്‌ സമാധാനം എന്നത്‌ കാലഹരണപ്പെട്ട ആപ്ത..

വഴി വര്‍ത്തമാനം

ചിന്തിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും നന്മക്കുവേണ്ടി പങ്കാളികളാകുവാനും....

കുട്ടികളുടെ 'വഴി'

വഴിയിലെ അമൃത്‌

നല്ലത്‌ ചിന്തിക്കുകയും നല്ല രീതിയില്‍ ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യര്‍ നല്‍കിയ ഉപദേശങ്ങള്‍.

വഴി യിലെ മലരുകള്‍

കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള വിഭവങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടാകേണ്ട ഏതാനും സദ്ഗുണങ്ങങ്ങള്‍.

കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സന്ദേശങ്ങള്‍

കുട്ടിള്‍ക്കായി തയാറക്കിയ ഏതാനും ലഘു പഠനങ്ങളാണിത്‌....

 

വഴിയിലെ തേന്‍ തുള്ളികള്‍

കുട്ടികളേ, നാം ഒരുപാട്‌ കഥകള്‍ കേട്ടവരാണ്‌. നിങ്ങള്‍ക്കായി ഏതാനും ചെറുകഥകള്‍‍.

 

കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍

സഹപാഠികളോടൊത്ത്‌;എങ്ങനെ പഠിക്കണം?;സ്കൂളിലേക്ക്‌ വീണ്ടും‍; എങ്ങനെ പരീക്ഷ എഴുതണം.?