പ്രവാചക വചനങ്ങള്‍(തിരുമൊഴികള്‍)

ഏകദൈവവിശ്വാസിയായി ജീവിതം നയിക്കാന്‍ അനിവാര്യമായും പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട്‌ കാര്യങ്ങള്‍ പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദ്‌(സ.അ) ലോകത്തിന്‌ പഠിപ്പിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്‌. ജീവിതത്തില്‍ പാലിക്കേണ്ട വിശ്വാസ-അനുഷ്ഠാന കാര്യങ്ങളാണവ. പല വിഷയങ്ങളിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന്‌ തിരുമൊഴികളുണ്ട്‌....അവയില്‍ ചിലത്‌

കൂടുതല്‍ പ്രവാചക വചനങ്ങള്‍ ഇമാം നവവി(റ)യുടെ നാല്‍പത്‌ ഹദീസുകള്‍

കടപ്പാട്: http://www.islamhouse.com/