ഖുര്‍ആനിക ജീവിതം: ഖുര്‍ആനും പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദിന്റെ(സ.അ) ജീവിതചര്യയുമാണ്‌ ഒരു ഏകദൈവ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിത പ്രമാണം.
പ്രവാചക ജീവിതം: ഖുര്‍ആന്‍ പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദിലൂടെ അവതീര്‍ണമായതിനാല്‍ അദ്ദേഹം തന്നെ അത്‌ ലോകത്തിന്‌ വിശദീകരിച്ച്‌ കൊടുത്തു. ജീവിച്ച്‌ കാണിക്കുകയും ജനത്തെ സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു.... പ്രവാചക ചര്യയെപ്പറ്റി കൂടുതല്‍
 
പ്രവാചക വചനങ്ങള്‍(തിരുമൊഴികള്‍) : ഏകദൈവവിശ്വാസിയായി ജീവിതം നയിക്കാന്‍ അനിവാര്യമായും പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട്‌ കാര്യങ്ങള്‍ പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദ്‌(സ.അ) ലോകത്തിന്‌ പഠിപ്പിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്‌. ജീവിതത്തില്‍ പാലിക്കേണ്ട വിശ്വാസ-അനുഷ്ഠാന കാര്യങ്ങളാണവ. പല വിഷയങ്ങളിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന്‌ തിരുമൊഴികളുണ്ട്‌....അവയില്‍ ചിലത്‌